שיטות משלוח – המוצר הנרכש על ידך באתר יסופק לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה חברת ב.י.מ מותגים ישראל בע"מ עובדת או באמצעות דואר ישראל.

מועד אספקה – עד 14 ימי עסקים

אחריות – ב.י.מ מותגים ישראל בע"מ אחראית על התוכן האתר, השירות ועל כלל המוצרים הנמכרים באתר.

פרטיות – שיטת התשלום באתר שומרת על פרטיות הלקוח והאתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים – PCI-DSSS.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצר:

ניתן לבטל "עסקה מרחוק" עד 14 יום ממועד קבלת המוצר.

במקרה של ביטול עסקה יש לוודא שלא נעשה בפריט שימוש ושהינו באריזתו המקורית.

כמו כן, יש להודיע לעוסק על ביטול העסקה בכתב ולהחזיר את המוצר בתוך 14 יום מיום הודעת הביטול למקום ממנו הוא נמסר – בדואר.

החזר התשלום בעבור ביטול העסקה יהיה באותה הדרך שבה שילם הצרכן כלומר: באם התשלום היה בכרטיס אשראי –יינתן זיכוי הכרטיס האשראי.

תנאי שימוש באפליקציית "בימבוקס – החברים מהג'ונגל"

אנו מברכים אתכם על רכישתכם את משחק הזיכרון "בימבוקס – החברים מהג'ונגל" (להלן: "המשחק"), ומאחלים לכם הנאה רבה במשחקכם.

האמור להלן מיועד להבהיר את תנאי השימוש באפליקצית "בימבוקס – החברים מהג'ונגל" (להלן: "האפליקציה").

1. הורדת האפליקציה והשימוש בה כפוף לתנאי שימוש אלה. טרם שימוש באפליקציה יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן שימוש באפליקציה מעיד על הסכמה להם. מי שאינו מסכים לתנאים אלו, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באפליקציה.
2. ב.י.מ מותגים ישראל בע"מ (להלן: "ב.י.מ") רשאית בכל עת לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה והתנאים החדשים יחייבו מעת פרסומם.

שימוש באפליקציה

3. האפליקציה נועדה לשימוש בצירוף עם משחק הזיכרון "בימבוקס – החברים מהג'ונגל".
4. לצורך שימוש והפעלת הפונקציות הגלומות באפליקציה, יש לרכוש את המשחק "בימבוקס – החברים מהג'ונגל" הכולל כרטיסים יעודיים אשר העברת מסך הטאבלט ו/או המכשיר הסלולארי מעליהם יפעיל את אותן האפשרויות.
5. באישור תנאי השימוש אלה מעניק המשתמש לאפליקציה גישה לתוכן SD, מסך המצלמה, מיקום מדויק של המכשיר באמצעות GPS, זהות הטלפון וזהותו. האפליקציה תאפשר, בכפוף לתכונות המכשיר שבשימוש המשתמש, הפעלת שירותי מיקום. משתמש שיאשר את הפעלת שירותי המיקום ביחס לאפליקציה מאשר בזאת לב.י.מ לאתר את מיקומו בכל רגע נתון. ידוע למשתמש כי פגיעה באיכות גילוי המיקום עלולה להשפיע על חווית השימוש באפליקציה ו/או למנוע את פעילותה התקינה.
6. האפליקציה עושה שימוש ברשת האינטרנט, וללא חיבור WIFI ו/או חיבור WIFI איטי עלולות פונקציות מסוימות שלא לעבוד ו/או שלא לעבוד בטיב או באיכות הנדרשת. בכדי לשפר את איכות השימוש באפליקציה ובפונקציות הגלומות בה, מומלץ לשפר את קליטת האינטרנט במכשיר בו מותקנת האפליקציה.

פרטיות

7. ב.י.מ רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש ואינה מעבירה מידע לצד שלישי, ותימנע מכך אלא אם תהיה מחוייבת לעשות כן על-פי דין או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באפליקציה. במקרה זה רשאית החברה למסור פרטים לצד הטוען כי נפגע מן המשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
8. במסגרת השימוש באפליקציה עשויה ב.י.מ לאסוף מידע על אופן השימוש באפליקציה, לרבות תכנים שנוצרו ורשאית לאסוף מידע באמצעות צדדים שלישיים כדי לאסוף מידע אודות השימוש באפליקציה. ב.י.מ רשאית להשתמש במידע שנאסף אצלה לצורך השימוש באפליקציה לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי ב.י.מ בעצמה.
9. ב.י.מ תנקוט באמצעים סבירים לפי העניין לשמור על המידע הנשמר על-ידה במערכת, ואולם אין היא יכולה להבטיח באופן מלא כי האפליקציה ו/או המערכת לא תינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי המתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים.
הזכות המוקנית בשימוש באפליקציה
10. על מנת לעשות שימוש באפליקציה אין צורך ברישום או פתיחת חשבון.
11. ב.י.מ מעניקה למשתמש הרשאה, לא בלעדית ובלתי מוגבלת בזמן להורדת האפליקציה ולהתקנתה על גבי מכשיר הטאבלט ו/או המכשיר הסלולארי בה מותקנת האפליקציה, ולשימוש פרטי בה במסגרת המשחק.
12. כן ניתנת למשתמש הרשאה לשמירת תמונות שיופיעו באפליקציה במסגרת המשחק על-גבי מכשיר הטאבלט ו/או המכשיר הסלולארי בה מותקנת האפליקציה, ללא הסרת סימניה המסחריים של ב.י.מ ו/או כל סימן אחר ו/או מידע אחר אשר מופיע על-גביהן.
13. אין השימוש באפליקציה מקנה למשתמש זכות בעלות או כל זכות אחרת בקניין הרוחני של החברה, מלבד זכות שהוקנתה לו במפורש ו/או הזכות לעשות שימוש סביר והוגן באפליקציה לצורך המטרה לה נועדה, לשימוש שאינו מסחרי.

הגבלות אחריות

14. האפליקציה מציעה תכנים שונים לשימוש המשתמש אשר ניתנים כפי שהם ("as is"), וב.י.מ שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם ומתי להוסיף כלים נוספים לאפליקציה. ייתכן וב.י.מ תשנה ו/או תוסיף ו/או תסיר פונקציות שונות באפליקציה במהלך הזמן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. כך, למשל, ייתכן כי פונקציות מסוימות המתוארות בהוראות המשחק ו/או בכל פרסום אחר של ב.י.מ לא תהיינה פעילות ו/או כי פונקציות שטרם תוארו במדריך למשתמש ו/או בכל פרסום אחר כבר הפכו פעילות ו/או כי אזור מסויים המאפשר הפעלת פונקציה מסוימת יושבת באופן קבוע ו/או זמני, הכל לפי שיקול דעתה של ב.י.מ, ואינה מחוייבת בשום אופן ודרך כלפי המשתמשים לקיומן של פונקציות אלו או אחרות באפליקציה ו/או לפעילותן השוטפת.
15. ב.י.מ שומרת לעצמה את הזכות בכל עת להפוך פונקציה חינמית לפונקציה משודרגת בתשלום.
16. ב.י.מ רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, מראה האפליקציה, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, להפסיק פעילות האפליקציה ו/או להפסיק את מתן שירותי האפליקציה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, וכן לצרכי תחזוקה העולים מעת לעת. שינויים כאלו עד כדי הפסקת פעילות – עלולים להתרחש באופן קבוע או זמני ביחס לכלל האפליקציה או ביחס לחלקים מסוימים ממנה – גם בשל התנהלות צד שלישי. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ב.י.מ בקשר לביצוע שינויים כאמור או לתקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
17. לכל בעיה כלשהי לרבות בעיה טכנית, ניתן לפנות לב.י.מ באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected]. ב.י.מ תשתדל לענות לפניות המשתמשים בהקדם, בהתאם לאילוצים אך אין היא מתחייבת לעשות כן.
18. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד ב.י.מ מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי שימוש אלה. ב.י.מ לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באפליקציה, למעט חבות מפורשת בהסכם או מכח הוראות דין שאין להתנות עליהן.
19. ב.י.מ ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש באפליקציה או אי-יכולת שימוש בו, או עקב שימוש במידע שבו, תהא עילת התביעה אשר תהא.
20. ב.י.מ ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק שלא בשליטה וללא הגבלה אשר נגרם בשל שימוש לרעה ו/או תאונה ו/או שימוש שלא מיועד כאמור בתיאור המשחק ו/או בלאי ו/או נזק למוצרי צד שלישי ו/או לנזק שיגרם לכל מכשיר בעת השימוש באפליקציה.
21. בכל מקרה, ב.י.מ ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או ספקיה לא יהיו אחראים לנזקים במכשירים ו/או באפליקציה ו/או שנגרמו בעת השימוש באפליקציה.

קניין רוחני

22. זכויות הקניין הרוחני באפליקציה וביצירות בה, לרבות תמונות ו/או סרטונים ו/או הדמיות ו/או כל יצירה אחרת, הינן של ב.י.מ בלבד או של צדדים שלישיים שב.י.מ עושה בתכנים שלהם שימוש מורשה כדין. אין לעשות שימוש כלשהו, ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ב.י.מ בכתב ומראש. סימני המסחר באפליקציה הינם קניינה של ב.י.מ– או במידה שהם של חברות אחרות, הרי שהם קניינם של גורמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
23. המונח "תכנים" במסמך זה, כולל את כל המידע באפליקציה לרבות תמונות, קבצי גרפיקה, עיצוב האפליקציה, תוכנה, יישום, סרטים וחומרים נוספים המופיעים באפליקציה בין שהם בעלי אופי מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב ביניהם.
24. אין להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר בכלי / קוד / תוכנה / טקסט / תמונה וכד' מהאפליקציה ללא הסכמה בכתב של ב.י.מ, למעט תמונות המותרות לשימוש בהתאם לתנאי שימוש אלה, וללא הסרת סימניה המסחריים של ב.י.מ.
25. השימוש בתכנים המוצגים באפליקציה הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר בתכני האפליקציה שלא כחלק מהשימוש בה, ללא הסכמה של ב.י.מ בכתב.
26. אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למאן דהוא זכויות לערוך שינויים באפליקציה ו/או בשירותים המוענקים במסגרתה. בעצם שימוש באפליקציה הינך מתחייב שלא לעשות שימוש לא חוקי ולרבות: לשנות ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או להעתיק באפליקציה ו/או בתכנים המצויים במסגרתה ו/או ליצור יצירות נגזרות מאלה ו/או לנסות ולהשיג את קוד המקור של האפליקציה וכל רכיב תוכנה אחר הקשור בה ו/או בשירותים הניתנים במסגרתה.

כללי

27. המשתמש ישא באחריות וישפה את ב.י.מ ו/או עובדיה בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בשל כל מעשה או מחדל של המשתמש שנעשו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בניגוד לכל דין קיים.
28. הוראות תנאי שימוש אלה מתווספות לכל הוראות אחרות ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
29. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד.
30. כל הזכויות בנוסח תנאי שימוש אלו שמורות לבוסתנאי, עורכי-דין.
31. הדין החל על השימוש באפליקציה, על תנאי השימוש ועל כל הקשור באלה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בישראל בעיר תל-אביב.

תאריך עדכון: 07 ביולי, 2016