אתר זה נגיש בכפוף לסעיף 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הזדמנויות ועומד בתקן WCAG 2.0.